Władysław Koźmiński

Założyciel klubu, instruktor-pilot